Loading...

Napište nám
Earthista
Environmentalista
Facilitátor
Globalista
Interakcionista
Localista
Map-lover
Placeista
Syntetizátor

GEOKOLO

Představte si bonboniéru a v ní devět druhů bonbónů. Každý druh bonbónu představuje jedno pojetí geografie ve výuce. Když je bonboniéra plná, tak si většinou vybíráte bonbóny (ta pojetí), které máte nejraději. Vždy nějaký druh bonbónů  zůstává jako nejméně oblíbený, tzn. máte tendenci se některému pojetí, jako tomu nechtěnému druhu bonbónu, vyhýbat. A podobně je to i u žáků. Jsou bonbóny, které více preferují někteří žáci než jiní. Cílem je nabídnout žákům všechny druhy bonbónů, tj. všechna pojetí ve výuce geografie. Jen v takovém případě si na chuť přijdou všichni žáci.

Všechna pojetí výuky geografie spolu nějak souvisí. To znamená, že jednotlivá pojetí neleží vedle sebe separovaně a izolovaně. To, že nejsou pojetí izolovaná, nám ukazuje i to, že se vždy bavíme o převažujícím (neboli dominantním) pojetí geografie. Všechna zbylá pojetí jsou u učitelů také přítomna, ale ne v takové síle nebo nejsou tato pojetí uvědomovaná.

Pojetí tvoří i skupiny (často se říká klastry). Nyní Vám představíme skupiny s pojetími.

1.skupina

Učitelé zaměření na popis a rozmístění jevů a znalost polohy

Skupina obsahuje tato pojetí:

Placeista
Globalista
Map-lover

2. skupina

Učitelé zaměření na uplatnění učiva v běžném životě a všeobecný rozvoj žáků

Skupina obsahuje tato pojetí:

Facilitátor
Syntetizátor
Localista

3. skupina

Učitelé zaměření na vědecké zdůvodňování a vyvozování souvislostí

Skupina obsahuje tato pojetí:

Interakcionista
Earthista
Environmentalista

Naše rady:

  1. Poznejte svá dominantní pojetí.
  2. Nejprve se pokuste pochopit své pojetí, než půjdete na další.
  3. Každé pojetí má svá specifika ve výukových cílech, hodnocení a přístupu k obsahu a žákům.
  4. To, že jednotlivá pojetí jsou ve skupině, má svůj smysl.
  5. Cílem je nebát se objevovat také pojetí, která nejsou Vámi preferovaná!
  6. Rozvíjet se v pojetích, která jsou v rámci stejné skupiny, je snazší, jelikož pojetí spolu souvisí.
  7. Pokud je vše jasné, tak HURÁ NA OBJEVOVÁNÍ.

GEOKOLO je vrchol rozvoje, tzn. že dokážete nabídnout jedno téma z různých geografických úhlů pohledu. Jedno téma můžete probírat i třeba několik týdnů a věřte, že žáky spíše překvapíte, než unudíte.

GEOKOLO na Vás čeká až po pochopení podstaty všech pojetí.

GEOKOLO Vám dává možnost zažít proměnlivost jednoho tématu uvnitř různých pojetí. Pokud to dokážete, stane se z vás komplexní učitel/ka geografie :-).