Loading...

Napište nám

Kalkulačka pojetí

Kalkulačka počítá Vaše převažující pojetí geografie. Jelikož kalkulačka pracuje s různými pojetími výuky geografie, není možné, aby pro Vás byly zásadní všechny nabídnuté možnosti.

Chcete mít výsledky z kalkulačky co nejpřesnější?

Buďte k sobě upřímní.

Volte dle toho, co opravdu považujete ve výuce zeměpisu za zásadní/rozhodující/klíčové a co naopak za naprosto okrajové. Zásadní ve vztahu k možnostem, okolnostem a vašemu vztahu ke geografii jako oboru.

Někdy to může být i tak, že nabídnuté možnosti nemusíte považovat ve výuce za důležité, protože jim jednoduše nemusíte příliš rozumět.

(V kalkulačce strávíte 5-7 minut a pozor NENÍ možné se vracet a kontrolovat si své odpovědi.)

0%
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Složky krajinné sféry (atmosféra, hydrosféra, sociosféra aj.)
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Propojování učiva různých vyučovacích předmětů
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Příklady z blízkého okolí umožňující žákům pochopit dění ve vzdálenějších místech
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Faktografie, základní definice, geografické znalosti
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Práce s mapou/atlasem
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Přehled o kontinentech, regionech, státech a oceánech
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Vliv člověka na přírodní složky krajiny
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Využívání a ovlivňování prostředí lidmi
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Interakce mezi přírodou a člověkem
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Možnosti udržitelného využití přírody a jejího ovlivňování
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Důvody rozmístění geografických jevů na Zemi
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Aktuální dění v místě bydliště žáků
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Charakteristiky určitých míst a život lidí v nich
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Využívání přírodních zdrojů lidmi
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Zodpovědnost za budoucí vývoj na Zemi
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Informace využitelné k cestování na určitá místa
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Život lidí na určitých místech
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Možnosti řešení environmentální krize (globální oteplování, zmenšování ozonové vrstvy, nedostatek vodních zdrojů aj.)
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Kultivace osobnosti žáků
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Témata související s mapovými dovednostmi
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Aktivní zapojení do ochrany životního prostředí
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Zvládání každodenních životních situací (praktické rozhodování)
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Zdůvodňování jevů (desková tektonika, monzuny, desertifikace, chudoba, urbanizace, migrace aj.)
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Obecnější rozvoj žáků (komunikace, ohleduplnost, práce s textem)
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Vazba mezi obecnějšími problémy a příklady z místa, v němž žáci žijí
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Vztahy a souvislosti v krajině
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Aktuální dění na určitých místech
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Vazba učiva geografie s učivem jiných vyučovacích předmětů
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Analýza a interpretace mapy
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Příčiny přírodních katastrof a jejich důsledky
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Vzájemná spolupráce žáků
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Žákovská tvorba map
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Vztah mezi lokálním jednáním žáků a globálním děním na Zemi
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Spojování poznatků přírodních a společenských věd
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Kritické myšlení žáků
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Proměny krajiny v důsledku činnosti člověka
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Práce se slepou/obrysovou mapou
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Přírodní i společenské charakteristiky určitých míst na Zemi
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Výskyt a lokalizace nerostných surovin, zemědělských plodin, průmyslu aj.
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Důvody, proč se určité věci na Zemi dějí
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Možnosti ochrany přírody a přírodních zdrojů
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Terénní výuka v místě školy, kterou žáci navštěvují
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Propojování poznatků z různých oborů
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Interdisciplinární vazba poznatků z různých oborů
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Učební úlohy založené na práci s mapou
Vyplňte, prosím, tohle pole!
Zcela zásadní
Spíše zásadní
Ani zásadní, ani okrajové
Spíše okrajové
Zcela okrajové
Dále