Loading...

Napište nám

Naše mise

Jsme tým lidí působící na různých místech v různých oborech. Spojili jsme se, abychom vytvořili užitečnou věc a pomáhali učitelům a učitelkám geografie ve zlepšování postavení geografie na různých typech škol.

Již dlouho nás zajímá, co si učitelé geografie doopravdy myslí o geografii a geografickém vzdělávání. Důvodem je, že geografie postupně ve školách ztrácí svou pozici a jsou to právě učitelé, kteří mohou image geografie zlepšit. Naší misí je zatraktivnit geografii a její výuku nejen u učitelů a učitelek geografie, ale především u žáků a studentů na různých typech škol.


Vedeme křížovou výpravu proti nudné výuce geografie.


Jsme přesvědčeni, že geografie jako obor i jako vyučovací předmět je úžasná, barevná a jedinečná. V zárodku naší mise je myšlenka, že sestrojíme jednoduchou kalkulačku, která by po zodpovězení sady jednoduchých otázek každému učiteli na míru sestavila profil jeho převažujícího pojetí výuky geografie. No a to se stalo skutečností. Nyní je před Vámi aplikace . Celý název aplikace je geography for teachers – geografie pro učitele. Aplikace má kalkulačku a současně nabízí množství výukových námětů strukturovaných dle různých pojetí výuky geografie. “Tea” v názvu aplikace má současně evokovat čaj. Snažíme se ale i o to, abyste s aplikací zažívali pohodu podobnou jako u čaje nebo u kávy, proto myslíme i na jednoduchost a strukturovanost aplikace.

Náměty jsou složeny z ukázkových cílů výuky geografie, hodnocení, provazby s národním kurikulem a výukových materiálů, které jsou produktem studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a dalších odborníků, kteří se zabývají didaktikou geografie. Vedle výukových materiálů nabízíme i odkazy na webové aplikace a další odkazy související s daným pojetím.

Čím se lišíme?

Od jiných aplikací, webů a vzdělávacích platforem se lišíme především tím, že web je interaktivní a veškeré materiály jsou živé. Chceme, aby uživatelé aplikace s námi komunikovali. Aby nám dali vědět, když někde objeví chybu (ano, děláme chyby – a ty nás posouvají vpřed) nebo překlep, když jim něco nefunguje ve výuce, nebo když se jim zkrátka něco nezdá. K tomu slouží kontaktní formulář.

STRUKTURUJEME VÝUKU GEOGRAFIE PODLE OVĚŘENÉ TYPOLOGIE

už žádný chaos v geografických námětech a materiálech

jednoduché zobrazení

vhodné i pro neaprobované učitele v geografii

JSME INTERAKTIVNÍ

Poctivý průchod kalkulačkou vyžaduje vaše nemalé úsilí a energii…

… i to, že jste k sobě upřímní, vyžaduje spoustu energie.

Věříme, že se budete chtít připojit do komunity angažovaných učitelů, kde se Vám otevřou nejrůznější možnosti.

Sdílení vašich materiálů podle typu pojetí pro další učitele.

Možnost pochlubit se vašimi výukovými úspěchy s využitím této aplikace.

JSME VYTRVALÍ A HOUŽEVNATÍ

Chceme sdílet naši vášeň a co nejvíce se při tom bavit.

Naše mise nekončí přivedením této aplikace na svět. Budeme stále inovovat obsah, doplňovat materiály a provazovat s reformovanými RVP ZV. Dokud budeme živi, budeme stále tu.

Cílem je, aby byla výuka geografie zábavná pro žáky a současně aby byla v souladu s aktuálními trendy v odborné geografii.

A pokud patříte mezi lidi, kteří chtějí patřit do komunity angažovaných učitelů geografie, přidejte se k nám.


Buďte tvůrčí, iniciativní a jiní!


Jsme si vědomi, že generické maskulinum, které používáme pro obecná pojmenování sociálních rolí (učitel, žák, geograf), není dle feministických teorií jazyka a literatury považováno za genderově neutrální společenské označení. Mužský rod je v českém jazyce považován za zástupný, což znamená, že může označovat ženy, aniž by docházelo k nedorozumění. Např. výraz „geograf“ vyjadřuje jak geografa, tak geografku. Touto poznámkou bychom rádi přispěli ke zviditelnění učitelek, žákyň, geografek nebo výzkumnic a podporujeme principy odpovědnosti a genderové dimenze ve výzkumu a inovacích.

Přesto v zájmu plynulosti, srozumitelnosti a přístupnosti textu pro uživatele systematicky nepoužíváme zdvojování mužského a ženského rodu a k problému genderově vyváženého vyjadřování zastáváme celkově tradičnější postoj. Z hlediska obsahu se ale hlásíme k feministickým geografiím a jsme přesvědčeni, že feministické geografie zasluhují v geografickém vzdělávání více pozornosti, než se jim aktuálně dostává.