Loading...

Napište nám

O projektu

Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR (kód projektu: TL05000033). Tato webová aplikace vznikala pomocí experimentálního vývoje.

Učitelé geografie se neliší pouze svými znalostmi, ale také tím, jak vyučují. Tedy, jaké učební úlohy zadávají svým žákům, jakým způsobem žáky hodnotí, zda věří ve smysluplnost problémově orientované výuky, využívají případové studie míst, chodí s žáky ven, případně zda využívají informační a komunikační technologie.

Ve výzkumu provedeném v prvním pololetí roku 2020 položili výzkumníci 45 otázek celkem 539 učitelům zeměpisu v Česku (jednalo se o reprezentativní soubor 10 % všech učitelů geografie na ZŠ). Výsledky rozdělily české učitele do devíti pojetí – kategorií. 

Výzkumníci vyšli z myšlenek anglického experta Simona Catlinga, který poukázal na to, že pro kvalitní výuku geografie není důležitá jen geografická znalost, ale také to, jak učitel umí své znalosti využívat ve výuce. S tím souvisí učitelovy preference v oblasti geografie – tedy jaké upřednostňuje geografické myšlení, a současně do jaké míry bere ohled na žáky a jejich vzdělávací potřeby.

„Existují učitelé, kteří mají solidní odborné znalosti, ale chybí jim dovednost tyto znalosti zprostředkovat žákům – nejen ve formě výkladu, ale také formou aktivního zapojení žáků do vlastního učení,“ říká jeden z autorů výzkumu Petr Knecht. „Může se tak stát, že učitel s hlubokými odbornými znalostmi může tíhnout k tomu pamětní znalosti vyžadovat také od svých žáků. To ovšem může způsobovat nízkou atraktivitu zeměpisu v očích žáků a pocit, že izolované geografické znalosti nejsou využitelné v běžném životě.“ Naopak se ale také může stát, že „učitel, může svou odbornou neznalost maskovat například tím, že ve své výuce ve vysoké míře inklinuje k populárním tématům, např. k environmentálním otázkám a chodí s žáky častěji ven. V tomto případě se ale může jednat jen o ztrátu času, neboť výuka není odborně ukotvena.“

V online kalkulačce si můžete vyzkoušet, jaké pojetí vám diagnostický model vybere.

V ideálním případě by měl učitel geografie operovat ve více pojetích a současně by měl i jednotlivá pojetí výuky jasně odlišovat a smysluplně je kombinovat. Projekt je ideální platformou pro to, aby výuka geografie byla zábavná pro žáky i pro učitele a aby byla v souladu s aktuálními trendy v odborné geografii.

Identifikace Vašeho pojetí výuky geografie je důležitým krokem k tomu, aby Vaše výuka byla odborně fundovaná a současně zábavná pro Vás i Vaše žáky. Aplikace Vám nabídne možnosti, jak ještě více rozvíjet Vaše převažující pojetí. Ukáže Vám učební úlohy, aktivity, pomůcky, případně související postupy hodnocení a výukové metody, kterými lze obohatit to, na co jste zvyklí.

Geo4Tea Vám současně umožní nahlédnout do jiných pojetí a nechat se inspirovat tím, jak by někdo jiný uvažoval nad geografickým učivem. Budete překvapeni, kolika způsoby je možné probírat jedno geografické téma. Na příkladech z praxe Vám ukážeme, jaká pojetí výuky geografie existují, a jak dosáhnout komplexního pojetí geografie.

Podívejte se na uspořádání všech pojetí a jak jsou provázána a v jaké jsou skupině. Vazby mezi pojetími lze chápat i jako návod pro systematické objevování všech pojetí.

(Klikejte! V obrázku je stručně popsána povaha jednotlivých pojetí. Otazníky vysvětlují vazby mezi pojetími.)

VÝZKUMNÉ TEXTY, KTERÉ SE STALY PODKLADEM NAŠÍ MISE:

Svobodová, H., Spurná, M., & Knecht, P. (2020). Pojetí geografie a geografického vzdělávání u studentů učitelství v Česku. Geografie124(4), 501-526.

Knecht, P., Spurná, M., & Svobodová, H. (2020). Czech secondary pre-service teachers’ conceptions of geography. Journal of Geography in Higher Education44(3), 458-473.

Spurná, M., Knecht, P., & Svobodová, H. (2021). Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education30(2), 164-180.

Knecht, P., & Spurná, M. (2022). Does specialization in geography teaching determine teachers’ conceptions of geography teaching? International Research in Geographical and Environmental Education31(3), 242-260.

PREZENTUJEME PRO SYPO:

Náš projektový tým

Michaela Spurná

šéfka mužského týmu, motivátorka a vizionářka zanořená do inovací ve vzdělávání

Petr Knecht

zapálený učitel geografie na základní škole, milovník didaktiky geografie

Petr Květon

známý psycholog angažovaný v oblasti digitálních technologií, her a jiných psychologicky zaměřených zvráceností

Eduard Hofmann

významný geograf a posedlý šiřitel terénní výuky na školách

Štěpán Horký

učitel geografie, příležitostný barista, cukrář a tanečník, budoucí zlatý Ámos

Alena Bednaříková

vyvolená z ACMARK, která s grácií vyřešila jakýkoliv požadavek projektového týmu, se smyslem pro humor vdechla aplikaci život