Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Úspěšně jste prošel/prošla kalkulačkou pojetí, ale ukázalo se, že nespadáte do žádné skupiny a žádné pojetí výuky geografie u vás není převažující. To ale nevadí, my vám nabídneme možnosti, jak se v jednotlivých pojetích dále rozvíjet. Rozvoj by měl být postupný, od jednoho pojetí k dalšímu, nedoporučujeme přeskakovat z pojetí do jiného nebo studovat všechna pojetí současně. Je důležité pochopit podstatu každého pojetí napříč všemi didaktickými kategoriemi (cíle, hodnocení žáků apod.) a poté se posunout k dalšímu pojetí.

Existuje celkem devět pojetí výuky geografie. Některá pojetí jsou náročnější a některá méně. Nabízíme celkem pět cest, jak začít s vaším rozvojem. Nabízené cesty nejsou náš pouhý výmysl, nýbrž výzkumem podložené trajektorie mnoha učitelů. Nyní je jen na vás, kterou cestu si zvolíte jako první, avšak je nezbytné začít buď u INTERAKCIONISTY – Vazby člověka a přírody/prostředí nebo PLACEISTY – Vysvětlování, jak lidé někde žijí a že je to jiné než na jiných místech.

Pojďme na to!